Uzumee Talentontwikkeling  leren verwonderen
begeleiding en onderwijs voor hoogbegaafde kinderen 

Mirakelklas

Goed onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen zou aan de volgende eisen moeten voldoen:

 • Het doet een beroep op de hogere orde denkvaardigheden, zoals analyseren, evalueren, creëren.
 • Er is een zekere mate van vrijheid om het onderwijs door het kind zelf te laten invullen (autonomie).
 • Het doet een beroep op de metacognitieve vaardigheden, het leren leren: wat is de taak, hoe pak ik de taak aan, lig ik nog op schema en een korte evaluatie achteraf. De planning & control van het leren.
 • Er is sprake van een cognitief conflict: kinderen raken geïntrigeerd door een niet makkelijk op te lossen probleem. Uitdaging dus!
 • De leerkracht stelt zich meer op als coach en begeleider dan als leerkracht die kennis overdraagt.
 • Het samenwerken met ontwikkelingsgelijken is belangrijk door bijvoorbeeld in een team met andere hoogbegaafde kinderen te werken.


Onderwijsvormen 

Een Mirakelklas bestaat uit de volgende onderwijsvormen:

 • Filosoferen: dit doet een groot beroep
  op de hogere orde denkvaardigheden.
  Kinderen leren denken.
 • Mindfulness: gedachten, gevoelens,
  piekeren, dromen, wensen, verlangens en
  vriendelijke zijn voor jezelf en anderen.
  Allemaal belangrijke onderwerpen waar
  in het belangrijke onderwerpen waar in
  het gewone onderwijs weinig tijd voor is.
  Juist voor hoogbegaafde kinderen die
  door hun hoogsensitiviteit een rijk
  gevoelsleven en grote fantasie hebben,
  is het belangrijk handvatten te krijgen
  om hiermee te leren omgaan.
 • Vooruitwerklablessen: deze lessen zijn
  ontwikkeld door het Centrum voor
  Begaafdheidsonderzoek van de
  Radbouduniversiteit. Kinderen werken
  samen aan complexe opdrachten. Zie de website  http://www.slimlerenleren.nl
 • Onderzoekend leren: dit is ontwikkeld
  door het wetenschapsknooppunt van
  de Radbouduniversiteit.  Kinderen leren
  zelf onderzoek te doen naar een
  onderwerp aan de hand van de
  wetenschappelijke onderzoekscyclus
  (aangepast voor kinderen).
  Onderwerpen zijn aangepast voor
  hoogbegaafde kinderen. Zie  http://www.ru.nl/
  wetenschapsknooppunt/onderzoek/
  afgerond-onderzoek-0/onderzoekend-excelleren/


                                        

 • Team Toppers: kinderen leren wat hun
  voorkeursrol is bij samenwerking in een
  team. Hierbij gaat het om een vertaling
  van de Belbinteamrollen voor volwassenen
   naar kinderen. Zie  
  http://www.teamtoppers.nl 
  Juist voor hoogbegaafde kinderen is het
  belangrijk goed te leren samenwerken en
  de eigen sterke en zwakke kanten te leren
  kennen.
 • Mindset: hoogbegaafde kinderen hebben
  regelmatig een fixed mindset 
  (C.Dweck, 2011). Dit belemmert hen bij het leren. Ze zijn bang om fouten te maken en durven geen uitdagingen aan te gaan. In de lessen wordt samen met de kinderen onderzocht wat hun mindset is en er wordt gewerkt aan mindset die het leren helpt. Zie  http://www.hettalentenlab.nl/argeweb
  /weblog/2012/39/mindset_de_basis_van_
  talentontwikkeling.php
   

Aanbod

Uzumee kan voor scholen een plusklas opzetten en uitvoeren of de school en leerkrachten begeleiden bij het invoeren van meer- en hoogbegaafdheidsbeleid.