Tarieven en data

Mindfulness


Voor gastlessen is het tarief afhankelijk van het aantal klassen en de locatie. Neem hiervoor contact op.


Individuele begeleiding


Begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen gericht op het wegwerken van leerachterstanden, de executieve functies, het omgaan met de prikkelgevoeligheid en het leren leren kost, afhankelijk van de locatie, €60,- voor 50 minuten.

Filosofie


Gastlessen filosofie zijn  afhankelijk van het aantal klassen en de locatie. Richtlijn is tussen de 50 euro per les. Neem hiervoor contact op.


Begeleiden van de school bij het introduceren van filosofielessen en het opleiden van het team, neem contact op.

Verrijking Mirakelklas


De kosten voor de Mirakelklas (verrijkingsgroep) in Den Dolder zijn €50,- per dagdeel per kind.


Kosten voor Mirakelklassen op locatie zijn afhankelijk van de gekozen constructie. Faciliteert de school de mirakelklas en betalen de ouders de kosten of huurt de school Uzumee in om een plusklas op te zetten. Richtlijn is ongeveer €100,- per lesuur.Neem voor meer informatie contact op.

Overige dienstverlening


Advisering scholen


Uzumee kan scholen adviseren over de implementatie van meer- en hoogbegaafdheidsbeleid, onderzoekend leren of filosofie. Neem contact op voor tarieven en informatie. Richtlijn is een uurtarief van €100,-.


Training teamsamenwerking


Voor kinderen op scholen een dagdeel (3 uren): €300,-.
Voor teams op scholen en bij bedrijven een dagdeel (4 uren): €400,-.
Dit is ook afhankelijk van de wensen. Neem contact op voor meer informatie.

Voor meer informatie:

info@uzumee.nl

06-23681953

Judith Damhuis