Filosoferen met kinderen

Waarom filosofie?


Leren wij onze kinderen wel denken? Kinderen leren op school rekenen, taal en geschiedenis en nog veel andere dingen. Maar het echt leren denken, daar bestaat geen vak voor. Terwijl dit een belangrijke vaardigheid is, omdat wij onze kinderen opleiden voor beroepen die we nog niet kennen. Kennis is steeds vergankelijker. Tegelijkertijd worden vaardigheden als kritisch denken, analyseren, creƫren en evalueren steeds belangrijker, omdat ze vakoverstijgend zijn. Filosofie, een 2500-jaar oude bezigheid, is nog steeds actueel. Het leert kinderen namelijk denken! Heel interessant is ook dat kinderen intelligenter worden van het filosoferen. Ze worden niet alleen verbaal sterken, maar krijgen een beter ruimtelijk inzicht en gaan beter rekenen. In andere landen wordt al veel meer aan filosofie gedaan. Uzumee wil ook meer filosofie voor Nederlandse kinderen. http://depts.washington.edu/nwcenter/about/why-p4c/

Gastlessen filosofie


Uzumee kan gastlessen filosofie verzorgen op scholen voor basisonderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs en plusklassen. Vanwege het grote effect op de cognitieve ontwikkeling is het voor scholen interessant om filosofie in te zetten als remedial teaching voor kinderen die wat meer moeite hebben met het cognitieve leren. Voor hoogbegaafde kinderen is het juist interessant omdat het een beroep doet op de hogere orde denkvaardigheden. Voor elk wat wils. Het is aan de school om te bepalen hoe filosofie ingezet wordt.

Begeleiding van scholen


Uzumee kan het team ondersteunen en opleiden in het geven van filosofielessen. Een cursus van 10-12 uur is al voldoende om te kunnen filosoferen met kinderen. Neem voor meer informatie contact op.


Voor meer informatie:

info@uzumee.nl

06-23681953

Judith Damhuis