Mindfulness voor kinderen: stilzitten als een kikker

Voor alle kinderen


Kinderen hebben het druk, net zoals volwassenen. Soms is het te druk en kunnen ze niet slapen, zijn ze snel afgeleid en vaak onrustig. De "aan-knop" doet het wel, maar waar zit de "stop-knop"? Door kinderen al jong in contact te brengen met mindfulness leren ze beter observeren en zich concentreren, in contact met hun lijf te zijn en zichzelf tot rust te brengen.

Voor hoogbegaafde kinderen


De cursusinhoud is globaal dezelfde, maar door de specialisatie van Uzumee in hoogbegaafdheid zijn er accentverschillen. Er wordt meer cognitief ingestoken (top-down leren) en er wordt meer aandacht besteed aan de mindset en het omgaan met faalangst. Als de cursus alleen voor hoogbegaafde kinderen gegeven wordt, bestaat deze uit 9 lessen in plaats van 8.

Mindfulness voor kinderen kan bij regelmatig oefenen een positief effect hebben op het concentreren, het slapen, het piekeren en het zelfvertrouwen en welbevinden. Hiernaar is inmiddels redelijk veel onderzoek gedaan, met positieve uitkomsten. Zie http://www.elinesnel.com/opleidingen-amt/onderzoek/ ofhttps://www.radboudcentrumvoormindfulness.nl/onderzoek/


De cursussen "Aandacht werkt" kunnen worden gegeven in de vorm van gastlessen op school. Daarnaast worden de cursussen gegeven via open inschrijving. Bij de cursus met open inschrijving vindt vooraf een kort kennismakingsgesprek plaats. Onder tarieven meer informatie over data en kosten.

Voor meer informatie:

info@uzumee.nl

06-23681953

Judith Damhuis