Mirakelklas: plusklas of verrijkingsgroepen van een ochtend in de week.

Mirakelklassen


Voor wie?


Hoogbegaafde kinderen krijgen in sommige gevallen op school onvoldoende uitdaging. Soms heeft de school wel een plusklas, maar is dat nog niet voldoende. Dit is eigenlijk heel logisch. Kinderen met een heel laag IQ gaan naar het Speciaal Onderwijs. Hoogbegaafde kinderen blijven gewoon op de basisschool. Maar niet ieder kind met een heel hoog IQ voelt zich voldoende uitgedaagd op school. Ook kan het kind zich alleen voelen, omdat er geen kinderen zijn van hetzelfde niveau. Een Mirakelklas van Uzumee kan dan een oplossing zijn. De ervaring is dat kinderen er van op kunnen knappen: ze piekeren minder, worden minder faalangstig, hebben meer lol in het leven, krijgen weer plezier in leren en in het naar school gaan.


Ouders en school nemen samen het besluit dat een kind baat heeft bij de extra uitdaging en specifieke begeleiding die een plusklas biedt. De school geeft ook toestemming. Het kind is namelijk leerplichtig en de directeur moet toestemming geven voor het deelnemen aan de plusklas.


Uzumee werkt graag samen met de school om ook het kind op school meer uitdaging te bieden. Dit kan door bijvoorbeeld meer uitdagende opdrachten mee te geven, die het kind op school kan doen. Dit is uiteraard een keuze van de school en de ouders.

Wat en waar?


De Mirakelklas is een dagdeel per week en duurt van 9.00 tot 12.00 uur. De ouders zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen. De klassen bestaan uit maximaal 8 leerlingen.


De klassen vinden plaats in sociaal-cultureel centrum De Kameel in Den Dolder. Groot voordeel is dat dit centrum zich direct aan het bos bevindt, waardoor de begeleider regelmatig met de kinderen het bos in kan gaan. In de natuur kun je prima leren. Er is ruimte om buiten te spelen. Maar ook binnen is voldoende ruimte om te leren op verschillende plekken en bijvoorbeeld te filosoferen op de bank.


Verdere informatie over de onderwijskundige inhoud vindt u onder de tab Verrijkingsgroep; Mirakelklas.


Kosten


De kosten zijn €50,- euro per dagdeel. In de meeste gevallen dragen de ouders de kosten. In enkele gevallen draagt de school bij in de kosten.


Bij de prijs zijn inbegrepen 3 oudergesprekken per jaar, kort telefonisch en mailcontact met ouders en school (en vanzelfsprekend bij het halen en brengen van het kind), alle lesmaterialen, iets te eten en te drinken tijdens de pauze. Ouders dragen zelf zorg voor halen en brengen.


Facturering vindt maandelijks plaats.

Aanmelding en informatie


Informatie


Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Judith Damhuis.


Aanmelding Mirakelklas Den Dolder


Aanmelding van kinderen voor de Mirakelklas kan door telefonisch of per mail een inschrijfformulier op te vragen. De ouders vullen dit in. Ook dragen de ouders zorg voor invullen van het schoolinformatie-formulier en voor de toestemmings-verklaring van de directeur. Vervolgens vindt een intake plaats, waarin met de ouders bepaald wordt of deelname aan de Mirakelklas een goede bijdrage vormt aan de ontwikkeling van dit hoogbegaafde kind. Uzumee neemt ook graag contact op met de school. Als er onderzoek is gedaan door een psycholoog kunnen deze bevindingen helpen bij het bepalen van de leerdoelen.


Proefperiode


De ouders en Uzumee gaan samen een proefperiode aan van twee maanden, waarna een evaluatie plaats vindt. Belangrijk hierbij is of de verrijkingsgroep bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Criterium is ook of het kind kan functioneren in een groep.

Voor meer informatie:

info@uzumee.nl

06-23681953

Judith Damhuis