Teamsamenwerking

Voor hoogbegaafde kinderen


Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen bestaat voor een belangrijk deel uit omgaanen samenwerken met ontwikkelingsgelijken. Vaak zijn er groepsopdrachten en krijgen de kinderen bepaalde rollen toebedeeld als voorzitter of notulist. De Belbinteamrollen voor kinderen maken het mogelijk samenwerking te optimaliseren, waarbij uitgegaan wordt van de kracht van een kind. Iedere rol is namelijk belangrijk en levert een bijdrage aan het teamresultaat. Uzumee kan binnen het hoogbegaafdenonderwijs workshops geven op het gebied van teamsamenwerking.

Voor alle kinderen


Op veel scholen wordt coöperatief gewerkt. Ook voor wetenschap en techniek wordt vaak groepswerk ingezet. De Belbinteamrollen helpen kinderen de eigen kracht op gebied van samenwerking te ontdekken. Geef de samenwerking binnen de groep vleugels door met Uzumee een workshop teamsamenwerking te doen! Voor meer informatie neem contact op.

Voor scholen en bedrijven


Het samenwerken in teams gaat soms heel goed en dan is de som meer dan de delen. Andere keren is een team meer een samenraapsel van individuen en lukt het samenwerken niet goed. Hoe komt dat nou? De Belbinteamrollen helpen bij het ontdekken van de krachten van ieder individueel teamlid en het daadwerkelijk inzetten van die kracht voor het team. Uzumee kan door middel van een training uw team vleugels geven!

Voor meer informatie:

info@uzumee.nl

06-23681953

Judith Damhuis

De Belbinteamrollen zijn ontwikkeld (of ontdekt) door Dr. M. Belbin (1998) naar aanleiding van psychometrisch onderzoek en het observeren van talloze teams. De methode is dus relatief goed wetenschappelijk onderzocht. Voor meer informatie over de teamrollen voor volwassenen zie de volgende website: http://www.werkenmetteamrollen.nl/ Marion van de Coolwijk heeft de Belbinteamrollen bewerkt voor kinderen met een spel en een verhaal. Zie: http://www.teamtoppers.nl. Uzumee kan zowel kinderen als teams van volwassenen begeleiden bij teamsamenwerking en het werken met de teamrollen.