Mirakelklas


Goed onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen zou aan de volgende eisen moeten voldoen:


 • Het doet een beroep op de hogere orde denkvaardigheden, zoals analyseren, evalueren, creëren.


 • Er is een zekere mate van vrijheid om het onderwijs door het kind zelf te laten invullen (autonomie).


 • Het doet een beroep op de metacognitieve vaardigheden, het  leren leren: wat is de taak, hoe pak ik de taak aan, lig ik nog op schema en een korte evaluatie achteraf. De planning & control van het leren.


 • Er is sprake van een cognitief conflict: kinderen raken geïntrigeerd door een niet makkelijk op te lossen probleem. Uitdaging dus!


 • De leerkracht stelt zich meer op als coach en begeleider dan als leerkracht die kennis overdraagt.


 • Het samenwerken met ontwikkelingsgelijken is belangrijk door bijvoorbeeld in een team met andere hoogbegaafde kinderen te werken.

Onderwijsvormen


Een Mirakelklas bestaat uit de volgende onderwijsvormen:


 • Filosoferen: dit doet een groot beroep op de hogere orde denkvaardigheden.
  Kinderen leren denken.


 • Mindfulness: gedachten, gevoelens,
  piekeren, dromen, wensen, verlangens en vriendelijke zijn voor jezelf en anderen.
  Allemaal belangrijke onderwerpen waar in het belangrijke onderwerpen waar in
  het gewone onderwijs weinig tijd voor is.
  Juist voor hoogbegaafde kinderen die door hun hoogsensitiviteit een rijk gevoelsleven en grote fantasie hebben, is het belangrijk handvatten te krijgen om hiermee te leren omgaan.


 • Vooruitwerklablessen: deze lessen zijn ontwikkeld door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radbouduniversiteit. Kinderen werken samen aan complexe opdrachten. Zie de website http://www.slimlerenleren.nl


 • Team Toppers: kinderen leren wat hun voorkeursrol is bij samenwerking in een
  team. Hierbij gaat het om een vertaling van de Belbinteamrollen voor volwassenen naar kinderen. Zie
  http://www.teamtoppers.nl
  Juist voor hoogbegaafde kinderen is het belangrijk goed te leren samenwerken en de eigen sterke en zwakke kanten te leren
  kennen.


Voor meer informatie:

info@uzumee.nl

06-23681953

Judith Damhuis

Aanbod


Uzumee kan voor scholen een plusklas opzetten en uitvoeren of de school en leerkrachten begeleiden bij het invoeren van meer- en hoogbegaafdheidsbeleid.