Wie is Judith Damhuis?

Achtergrond


Ik ben opgeleid als groepsleerkracht, pedagoog en bedrijfskundige en heb gewerkt als manager, projectleider, adviseur en trainer in het bedrijfsleven en bij de overheid, waarbij ik mij vooral verdiept heb in organisatieontwikkeling, teamsamenwerking, werkprocesontwikkeling en planning & control.


Enkele jaren geleden heb ik mij omgeschoold tot leerkracht en adviseur voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

Opleiding


Ik heb de ECHA-opleiding tot specialist in gifted education gevolgd. Voor het afronden van de opleiding heb ik me verdiept in de effectiviteit van onderzoekend leren, waarvoor ik praktische cursussen gevolgd heb. Vanwege het belang van het stellen van de juiste vragen die een beroep doen op de hogere orde denkvaardigheden van kinderen heb ik de gecertificeerde opleiding filosoferen met kinderen gevolgd. Omdat hoogbegaafde kinderen vaker hoogsensitief zijn, ben ik ook gecertificeerd mindfulnesstrainer volgens de methode Eline Snel, zodat ik kinderen kan begeleiden in het omgaan met bijvoorbeeld een voor het kind te hoog prikkelniveau, piekeren, moeite met concentreren of slecht slapen.


In 2017 ben ik begonnen met de PABO, om meer kennis en vaardigheden te vergaren over het onderwijs in het algemeen.

Werkervaring


Inmiddels heb ik een meerdere bovenschoolse plusklassen begeleid, waarbij ik in iedere les een vorm van mindfulness doe en iedere les filosofeer. Daarnaast zet ik verschillende werkvormen in zoals onderzoekend leren, individuele projecten, het doen van spellen en Vooruitwerklablessen, zoals die ontwikkeld zijn door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek aan de Radbouduniversiteit. Ook heb ik een verrijkingsklas rekenen begeleid.

Voor meer informatie:

info@uzumee.nl

06-23681953

Judith Damhuis

Visie


In het geven van onderwijs ga ik uit van de creatieve, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoogbegaafde kinderen hebben baat bij handvatten om te leren omgaan met het piekeren, een hoofd dat niet wil stoppen met denken, durven dromen, omgaan met onzekerheid en faalangst. Hoogbegaafde kinderen hebben regelmatig een verkeerde mindset, waarbij ze bang zijn om fouten te maken. Ze moeten leren dat je pas leert als je af en toe een fout maakt. Als je geen fouten maakt is de leerstof te makkelijk. Daarnaast is het belangrijk dat zij metacognitieve strategie├źn aanleren. Als zij deze strategie├źn niet aanleren, kunnen ze vastlopen in het vervolgonderwijs. Soms zijn hoogbegaafde kinderen minder sterk in deze metacognitieve vaardigheden, omdat de leerstof hen niet uitdaagt hier gebruik van te maken. Bij alle onderwijsvormen is het van groot belang een beroep te doen op de hogere orde denkvaardigheden, waarbij de leerkracht de kinderen uitdaagt door de juiste vragen te stellen. Meer- en hoogbegaafde kinderen hoeven niet altijd deel te nemen aan een plusklas. Ook in de klas is meer uitdaging mogelijk, door onderwijsvormen te introduceren waarvan alle kinderen profiteren. Door het onderwijs aan te passen is het mogelijk alle kinderen beter te bedienen.


Voor meer informatie over mijn achtergrond en werkervaring kunt u linkedin raadplegen https://www.linkedin.com/home?trk=nav_responsive_tab_home