Individuele begeleiding hoogbegaafde kinderen


Hoogbegaafde kinderen hebben het soms moeilijk op school. Door hun cognitieve voorsprong zou je verwachten dat het leren ze makkelijk af gaat. Maar in de praktijk lopen deze kinderen regelmatig vast. Het schoolse leren past niet bij hen, het tempo is te laag, ze ervaren geen uitdaging of ze hebben niet geleerd door te zetten. De problemen worden vaak veroorzaakt doordat het leren deze kinderen (te) weinig moeite kost. Daardoor leren ze niet hoe ze moeten leren, ontwikkelen ze een fixed mindset en minder sterke executieve functies. Daarnaast zijn de meeste hoogbegaafde kinderen ook hoogsensitief of hooggevoelig. Zich staande houden in een omgeving met veel prikkels is soms heel moeilijk voor ze.


Met mijn ervaring als leerkracht-in-opleiding, pedagoog en specialist hoogbegaafdheid kan ik hoogbegaafde kinderen met problemen op school goed begeleiden. Daarnaast kan ik door middel van mindfulness hooggevoelige kinderen beter leren omgaan met prikkels. Ik bied de volgende begeleiding aan:

Aanbod individuele begeleiding

Leerachterstanden


Hoogbegaafde kinderen kunnen ook problemen ervaren met het schoolwerk. Soms is het kind zo gedemotiveerd geraakt, dat de resultaten er onder lijden. Of de hoogbegaafdheid is lang onopgemerkt gebleven en er zijn achterstanden ontstaan. Het kan dan nodig zijn om tijdelijk extra hulp te zoeken, om bij te spijkeren. Als leerkracht en specialist hoogbegaafdheid kan ik die hulp bieden op school of thuis.

Executieve functies, mindset en leren leren


Door oefeningen, cognitieve gedragstraining, strategietraining en filosofische gesprekken ga ik samen met het kind werken aan een groeimindset, sterkere executieve functies en het leren leren. Ik ga daarbij uit van de kracht van het kind. Vaak weten hoogbegaafde kinderen heel goed hoe verbetering tot stand kan komen.

Hooggevoeligheid, hoogsensitiviteit, overexcitabilities


Door met het kind te werken aan de opmerkzaamheid, vooral door het doen van mindfulnessoefeningen, leert het kind beter te luisteren naar signalen van lichaam en geest. Overprikkeling wordt eerder gesignaleerd door het kind en het kind weet hoe de overprikkeling te hanteren.

Voor meer informatie:

info@uzumee.nl

06-23681953

Judith Damhuis